Tối ưu hóa tìm kiếm ngữ nghĩa phần 3

Bản chất của tìm kiếm ngữ nghĩa đó là sự nỗ lực của các công cụ tìm kiếm trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và hiểu được ý định tìm kiếm của truy vấn thông qua ngữ cảnh để đưa ra những kết quả có liên quan và được cá nhân hóa. Hãy […]

Hotline Zalo Hotline Zalo